Om oss

Hur uppkom idén om att starta en bygdeförening.

När Hackvads kyrka firade 100 årsjubileum valde många människor att delta och/eller engagera sig i festligheterna. Samtidigt som man fick lära sig mer om kyrkan och sin hembygd, fick man även tillfälle att träffa andra som bor i eller har anknytning till Hackvad. Det blev ett oerhört givande och trevligt möte.

Som gav mer mersmak…

Det var efter det vi bildade en interimsstyrelse som planerade en informationsträff om intresset fanns i bygden.

Hackvads Bygdeförening inbjuder alla som bor i eller har anknytning till Hackvad,till ett informationsmöte om den nya föreningen som ska bildas.Bygdeföreningens ändamål är att vårda och synliggöra vårt kulturarv, att skapa gemenskap och vara en naturlig samlingsplats för oss på bygden.Vi hoppas att även Ni brinner för er hembygd, och vill ansluta er till föreningen!

Vad var syftet.

Hackvads bygdeförening är partipolitisk och religiöst obunden och öppen för alla. Den ska fungera som en naturlig samlingsplats och skapa gemenskap för oss på bygden, se till att vårda och bevara vårt kulturarv.

Tillsammans kan vi få saker att hända – och bevara det som redan finns.

Hackvad kyrkskola som riskerar rivning, är en av sakerna som Bygdeföreningen valt att engagera sig i.

Det kom cirka 30 personer till informationen som visade intresse därefter fortsatte intrimstyrelsen med bildandet av Hackvads Bygdeförening.