Hackvad kyrkskola

Lite historia om Hackvad kyrkskola.

Byggår 1840, trä, 1 lärosal samt 2 bostadsläg., 6 rum, 2
kök, 2 hallar. Rest. 1958. El, v, avl, vc. 1 läg. Disp. Av målarmästare. Gert o
Barbro Nilsson; barn: El, Elizabeth, Joacim. Äg. Kommunen.

Skolväsendet i Hackvad har från början utvecklats
parallellt med det i Edsberg. Den av prosten Kämpe 1775 åstadkomna premiefonden
har verkat stimulerande också här. Fast folkskola blev upprättad på 1840 talet
vid kyrkan med klockare P. Holmberg som lärare, men långt dessförinnan hade
klockaren tillsammans med tillfälliga barnlärare bedrivet en ambulerande
undervisning på olika håll i socknen. Nuvarande skolhus vid kyrkan tillkom
1840. Tillräckligt med virke till denna byggnad fick församlingen taga från en
kort förut kullblåst skog på Erik Perssons gård i Håvesta för ett pris av 40
rd. I klockargården, som är belägen mellan skolhuset och kyrkan, var på nedre
botten inredda dels bostad för klockaren, dels en liten sockenstuga. På övre botten ordnades så småningom bostad för en småskollärarinna. Lundby skola, som tillkom 1902, om- och tillbyggdes 1928, då också en lokal för småskola inreddes här. Tidigare hade, som ovan nämnts, en småskoleavdelning varit inrymd i Via missionshus.Såväl kyrkskolan som Lundby skola har f.n. B:1-form med en folkskollärare vardera. I
den ena skolan undervisas klasserna 3-4 och i den andra 5-6. Småskolans barn i
Hackvad är f.n. hänvisade till Kvisseruds småskola i  Edsberg.Sedan kommunregleringen genomfördes, har skolskjutsar varit anordnade.
Källa:Chriser Lindgren utdrag från Sveriges Bebyggelse, Svensk statistik-topografisk uppslagsbok Landsbygden 1960

År 2005 då lä­rarbostaden norr om kyrkan revs. På den platsen finns nu en minneslund och ett askgravfält samt fordonsparkering.

Här visas gamla bilder från Hackvad kyrkskola som vi skannat in, dessa bilder är lånade av medlemmar som vi sedan kollar och uppdaterar med namn. Sten Norell som forskar mycket om Hackvads gamla skolor är mycket behjälplig, med stort beröm. 

  

Lärarbostaden Hackvads kyrkskola

Här nedan finns samlingar från kyrkskolan, det är taget i början av 1900-talet och det är läraren Johan Albert Nilsson med sin hustru Anna sofia Halldin hon var född i Viby 1870 och Johan Albert 1862, samt sittande på marken Anna Sofia Lundin född 1875 i Kumla.Skolkorten spänner över två världskrig så barnen på en del av korten har varit uppvuxna under hårda tider men i de flesta fall har livet blivit en resa genom en mycket expansiv period i Sveriges historia och för det mesta förhoppningsfullt slutat lyckligt ändå.                                                                                                                  

Klicka på bild för mer information om bild. Där det även går att kommentera eventuella felaktigheter mm. är förnärvarande stängd på grund av spam

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Ann-Britt Karlsson

 Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad Gerd Larsson Hackvad Berget ägare av originalkortet.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad från orginalkort ägare Berne Sääv

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Ann-Britt Karlsson

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Ann-Britt Karlsson

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Arne Nilsson (Gippersta).

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Källa: Bild inskannad kortets ägare Arne Nilsson (Gippersta).

Källa: Bild inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Källa: Bild inskannad kortets ägare Arne Nilsson (Gippersta).

Hackvad kyrkskola 1957-1958

Källa: Bild inskannad kortets ägare Göran Nilsson.

Källa : Bild inskannad från orginalkort ägare Rigmor Nilsson

Källa : Bild inskannad från orginalkort ägare Rigmor Nilsson

Källa : Bild inskannad från orginalkort ägare Rigmor Nilsson