Hackvad kyrkskola

 

Lite historia om Hackvad kyrkskola.

Byggår 1840, trä, 1 lärosal samt 2 bostadsläg., 6 rum, 2
kök, 2 hallar. Rest. 1958. El, v, avl, vc. 1 läg. Disp. Av målarmästare. Gert o
Barbro Nilsson; barn: El, Elizabeth, Joacim. Äg. Kommunen.

Skolväsendet i Hackvad har från början utvecklats
parallellt med det i Edsberg. Den av prosten Kämpe 1775 åstadkomna premiefonden
har verkat stimulerande också här. Fast folkskola blev upprättad på 1840 talet
vid kyrkan med klockare P. Holmberg som lärare, men långt dessförinnan hade
klockaren tillsammans med tillfälliga barnlärare bedrivet en ambulerande
undervisning på olika håll i socknen. Nuvarande skolhus vid kyrkan tillkom
1840. Tillräckligt med virke till denna byggnad fick församlingen taga från en
kort förut kullblåst skog på Erik Perssons gård i Håvesta för ett pris av 40
rd. I klockargården, som är belägen mellan skolhuset och kyrkan, var på nedre
botten inredda dels bostad för klockaren, dels en liten sockenstuga. På övre botten ordnades så småningom bostad för en småskollärarinna. Lundby skola, som tillkom 1902, om- och tillbyggdes 1928, då också en lokal för småskola inreddes här. Tidigare hade, som ovan nämnts, en småskoleavdelning varit inrymd i Via missionshus.Såväl kyrkskolan som Lundby skola har f.n. B:1-form med en folkskollärare vardera. I
den ena skolan undervisas klasserna 3-4 och i den andra 5-6. Småskolans barn i
Hackvad är f.n. hänvisade till Kvisseruds småskola i  Edsberg.Sedan kommunregleringen genomfördes, har skolskjutsar varit anordnade.
Källa:Chriser Lindgren utdrag från Sveriges Bebyggelse, Svensk statistik-topografisk uppslagsbok Landsbygden 1960

År 2005 då lä­rarbostaden norr om kyrkan revs. På den platsen finns nu en minneslund och ett askgravfält samt fordonsparkering.

Här visas gamla bilder från Hackvad kyrkskola som vi skannat in, dessa bilder är lånade av medlemmar som vi sedan kollar och uppdaterar med namn. Sten Norell som forskar mycket om Hackvads gamla skolor är mycket behjälplig, med stort beröm. 

Hackvad kyrkskolans lärarbostad troligen början av 1900-talet

  

Lärarbostaden Hackvads kyrkskola

Här nedan finns samlingar från kyrkskolan, det är taget i början av 1900-talet och det är läraren Johan Albert Nilsson med sin hustru Anna sofia Halldin hon var född i Viby 1870 och Johan Albert 1862, samt sittande på marken Anna Sofia Lundin född 1875 i Kumla.Skolkorten spänner över två världskrig så barnen på en del av korten har varit uppvuxna under hårda tider men i de flesta fall har livet blivit en resa genom en mycket expansiv period i Sveriges historia och för det mesta förhoppningsfullt slutat lyckligt ändå.                                                                                                                  

Klicka på bild för mer information om bild. Där det även går att kommentera eventuella felaktigheter mm. är förnärvarande stängd på grund av spam

På detta kort finns några barn identifierade, i bakre rad som femte barn är det Hans Nilsson och han är anfader till Gerd Larsson och Roger och hans samt Fredrik Nilsson. Flicka nr 2 sittande på marken är Dagny Laure”n. Bak på kortet stod skrivet omkring 1915 men preliminärt har jag kommit fram till att det bör vara taget 1912 eller 1913.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Troligen taget 1915_1916 Lärare är Johan Albert Ferdinand Nilsson. Främre rad från vänster; Edit Hellberg stående 3:dje rad: sittande är ”Herta eller Hetta” Henrietta Halfdan 4:de rad: Lydia Aygustsson 5:te rad: Ragnhild Andersson Resterande ?

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Preliminärt läsåren 1930-1931 Sittande på marken; /okänd / Sigvard Nilsson, Alf Nilsson/ okänd/ Gert Nilsson. Sittande rad två; / okänd / Bertil Karlsson, Ingegerd Larsson/ okänd / Dagny Åberg, Margareta Helldin, Eivor Eriksson, Irene Helldin,Tage Andersson, /okänd / Nils Tauberman. Stående tredje rad; /okänd / Alrik Edlund ?, Bertil ? , / okänd /Tore Edlund, Ingegerd Eriksson / okänd / Bertil Helldin, Gurli Nilsson, Bengt Nilsson, Britta Tauberman, Etel Andersson,/ okänd / okänd / okänd /. Lärarna är Anna Lundin och John Dahlin.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Ann-Britt Karlsson

Läsåret 1936_1937 preliminärt Bakre rad stående; Tage Andersson/ Svea Zetterlind/ Bertil Karlsson/ Inga Tauberman/ Ingegerd Larsson/ Margareta Helldin/ Stina Åberg/ Irene Helldin/ Sverker Edlund/ Rune Nilsson. Mellanrad; Eivor Helldin/ Bojan Nilsson/ Gunn Nilsson/ Lillie Nilsson/ Inga Antonsson/ Iris Gustavsson/ Solvig Nilsson/ Hjördis Helldin/ Gurli Nilsson/ Birgit Hellberg/ Viola Eriksson. Främre rad; Axel Larsson/ Sören Lenghejm/ Stig Lenghejm/ Karl Axel Åberg/ Okänd/okänd / Ragnar Andersson/ Erik Karlsson.

 Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Årtal okänd Lärare Dahlin och här följer namn på barnen. Bakre rad – Sören Karlsson/ Sverker Edlund/ Nils Tauberman/ Eivor Gustavsson/ Stina Åberg/ Margareta Helldin/ Ingegärd Larsson/ Dagny Åberg/ Torsten Andersson/ Alf Nilsson. Mellanrad – Erik Karlsson/ okänd / Rune Nilsson/ okänd / Tage Andersson/ Arne Andersson/ okänd / Gert Nilsson/ Axel Larsson/ Sigvard Nilsson. Sittande – Hjördis Helldin/ Ulla Nilsson/ Gurli Nilsson/ Inga Tauberman/ Viola Eriksson/ Irene Helldin/ Solvig Nilsson/ Birgit Hellberg.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Kort har tagits av fotograf Christoffersson i Kumla och är årtalet 1937. Bakre rad stående från vänster; Hans Törnqvist/ Rune Nilsson/ Sverker Edlund/ Ulla Nilsson/ okänd / Solvig Nilsson/ Erik Karlsson/ Axel Larsson/ Sören Lenghejm. Mellanrad sittande; Gurli Nilsson/ Stina Åberg/ Hjördis Helldin/ Inga Tauberman/ Birgit Hellberg/ Gunn Nilsson/ Inga Antonsson/ Iris Gustavsson/ Bojan Nilsson/ Eivor Helldin. Nedre rad; Hilmer Fredriksson/ Karl Axel Åberg/ Bernt Eriksson/ Ragnar Andersson. Lärare är John Isidor Dahlin och han kom till Hackvad 1924.

Källa: Bild inskannad Gerd Larsson Hackvad Berget ägare av originalkortet.

SKOLKLASSER VID HACKVADS KYRKSKOLA Kortet taget i början av 1930-talet – ev.1933/1934. Bakre rad från vänster; okänd / Nils Tauberman/ Lars Edlund/ Gert Nilsson/ Alf Nilsson/ Torsten Andersson/ Bertil ? / okänd / Sigvard Nilsson/ Bertil Karlsson/ Lärare John Dahlin. Mellanrad bakre; Lärarinna Anna Lundin/ Ragnar Andersson/ Tage Andersson/ Sverker Edlund/ okänd / Erik Karlsson/ Bernt Nilsson/ Sören Lenghejm. Mellanrad nedre; Margareta Helldin/ Eivor Gustavsson/ Ingegerd Gustavsson/ Ingegerd Larsson/ Gurli Pettersson/ Solvig Nilsson/ Irene Helldin/ Rune Nilsson/ Axel Larsson/ okänd Främre rad sittande på marken – de är som följer från vänster; Viola Eriksson/ Hjördis Helldin/ Inga Tauberman/ Ulla Nilsson/ Birgit Hellberg /okänd / Eivor Helldin/ okänd / Stina Åberg/ Dagny Åberg

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Från Hackvads skola 1912 Foto taget av Bernhard Eriksson 1912- 10- 25. Flickorna i vitt första raden är till höger är min mor Dagny och till vänster tvillingsystern Anny Karlsson De bodde på Vilsta gård som ligger bakom kyrkan.

Källa: Bild inskannad från orginalkort ägare Berne Sääv

Fotot taget 1937 då kom lärarinnan Emma Fredriksson som ny till kyrkskolan i övre rad är det Lillie Nilsson och Stig Lenghejm som är 2: dra klassare, sen resten 1:a klassare – övre rad Dagmar Larsson, nedre rad Gudrun Helldin, Gerd Larsson och Sven Andersson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Ringdans kan tidigast vara taget 1916 då ett av barnen är känt – flickan längst till höger Ragnhild Andersson var född 1909 övriga barn okända, lärarinnan är Anna Lundin.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Årtal okänt Kort som inte är taget utanför skolan utan i en atelje´i Askersund – fotograf Fryxell. Här följer namnen; Stående bakre rad Torsten Andersson, Ragnar Andersson, Etel Andersson, Britta Tauberman, Arne Andersson, okänd, Axel Larsson. Sittande; Inga Tauberman, Ingegerd Larsson, Anna Sofia Lundin (lärarinna), Solvig Nilsson, Hjördis Helldin, Eivor Helldin. Jag följer den stavning av namnen som Gerd Larsson gett mig, värt att notera är också att dessa namn var i regel de som barnen kallades för men dom kan ha fler namn antingen före eller efter och detta är viktigt när man släktforskar ex; och skall söka i olika register.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Årtal okänt. Bakre rad från vänster – Karl axel Åberg, Bernt Borg, okänd , Sven Andersson, Stig Lenghelm, Juri Puro, Charles Helldin, Åke Olsson. Nästa rad – Läraren John Dahlin, Ragnar Andersson, Lillie Edlund, Inga Antonsson, Bojan Nilsson, Iris Gustavsson, Gunn Nilsson, Eivor Heldin, Stig Eriksson, Lärarinna Emma Fredriksson. Främre rad sittande- Sonja Hellberg, okänd,Vanja Larsson, Bengt Eriksson, Ulla Gustavsson, Armi Puro, Gudrun Helldin, Gerd Nilsson, Dagmar Larsson, Britta Eriksson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Läsåren 1941_1942 Stående från vänster; Sven Andersson, Bernt Borg, Karl axel Åberg, Stig Eriksson, Bojan Nilsson, Iris Gustavsson, Inga Antonsson. Mellanrad; Juri Puri, Charles Helldin, Åke Olsson/ okänd / Bengt Eriksson, Roland Hörman, Sven Gustavsson/ okänd / Dagmar Larsson. Sittande; Lillie Nilsson, Gunn Nilsson, Gudrun Helldin, Gerd Larsson f. Nilsson/ okänd / Vanja Larsson, Ulla Gustavsson, Sonja Hellberg, Britta Eriksson. Lärare ; John Dahlin och lärarinna Emma Fredriksson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Preliminärt årtal för detta kort är 1943-1944, barnen är placerade lite ”huller om buller” och är så lite svårare att få på ”rätt” plats i namnlistan. Sittande på kyrkmuren från vänster; Britta Eriksson/ Gerd Nilsson (gift Larsson)/ Siv Edlund/ Ann Britt Nilsson/ Armi Puro/ Dagmar Larsson/ Lärare John Isidor Dahlin med sonen Pär i sitt knä. Stående; Valter Andersson/ Vanja Larsson/ Lärarinna Emma Fredriksson/ Charles Helldin/ Lillie Nilsson/ Juri Puro/ Gudrun Helldin/ Stig Lengheim/ Sven Andersson. Stående framför (en liten gosse); Anders Andersson. Sittande i backen; Margit Gustavsson/ Ulla Gustavsson/ Sonja Hellberg/ Åke Olsson/ Sven Lund/ Roland Hörman/ Bengt Eriksson/ Sven Erik Olsson (något bakom i vit skjorta)/ Sven Gustavsson (i glasögon)/ Okänd (längst ut)/ Stig Eriksson och Per Fryxell (sitter framför de tre föregående). Liggande längst fram; Rolf Engstedt/ Ingvar Antonsson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Läsåret 1946-1947 preliminärt. Främre rad sittande från vänster; Stina Edlund, Kerstin Åman, Armi Puro, Sonja Hellberg, Vanja Larsson, Sivan Edlund, Ann Britt Nilsson, Margit Gustavsson, Barbro Eriksson, Ulla Olsson. Främre mellanrad; Lärare John Isidor Dahlin, Per Dahlin, Hans Nilsson, Eric Helldin, Anselm Nolo, Ove Engstedt, Harald Olsson, Arne Olsson, Bo Andersson, Marika Nilsson. Bakre mellanrad; Ulf Edlund, Sigvard Andersson, Sven Erik Olsson, Rolf Engstedt, Kalervo Nolo, Sven Olof Eriksson, Lars Olov Eriksson, Lärarinna Emma Fredriksson. Bakre (längst bak) rad; Bengt Eriksson, Stig Eriksson, Sven Gustavsson, Åke Sandin, Per Fryxell, Valter Andersson, Ingvar Antonsson, Tage Samuelsson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Ann-Britt Karlsson

Skolåret 1947-1948 Bortre rad till vänster och framifrån: Anders Andersson, Håkan Tauberman,Lärarinna Emma Fredriksson, Ebbe Rasberg, okänd. nästa rad: Roger Nilsson, Pär Dahlin, Rolf Gustavsson. Första rad; Vilma Nolo, Margot Larsson, Ove Engstedt, Kjell Bergdahl.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Läsåret preliminärt 1947_1948 Främre rad från vänster: ”sittande på marken”, Kerstin Åman, Dagny Fryxell, Marika Nilsson, Barbro Eriksson, Ulla Olsson ”liggande”, Ann Britt Nilsson, Margit Gustavsson. Mellanrad knästående: Bo Andersson, Arne Olsson, Sven Olov Eriksson, Hans Nilsson, Sven Erik Olsson, Sigvard Andersson, Erik Helldin, Kalervo Nolo. Bakre rad: Harald Olsson, Inge Samuelsson, Valter Andersson,Ingvar Antonsson, Lärare John Isidor Dahlin, Bengt Eriksson, Rolf Engstedt, Anselm Nolo.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Ann-Britt Karlsson

Läsåret 1948_1949 Främre rad från vänster: Berit Åman, Anders Andersson, Rolf Gustavsson, Kjell Bergdahl. Andra rad: Irma Andersson, Kristina Nilsson,Roger Nilsson,Ove Engsteth. Tredje rad: Ulla Olsson, Ebbe Rasberg Bakre rad: Astrid Wester, Margot Larsson, Håkan Tauberman, Lärarinna Signe Thelander.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

HACKVAD KYRKSKOLA LÄSÅREN 1949 /1950 Höger bänkrad fram ifrån: Roger Nilsson Ove Engstedt, Margot Larsson, Kjell Bergdahl, Ebbe Rasberg. Bänkrad 2 fram ifrån: Wilma Fredholm, Harald Olsson, Ulla Olsson, Marika Nilsson, Rolf Gustafsson. Bänkrad 3 fram ifrån: Bo Lennart Dahlbark, Hans Nilsson, Kerstin Åhman, Stina Berggren, Lärarinna. Bänkrad 4 fram ifrån: Sven-Olof Eriksson, Arne Olsson, Anselm Fredsdal, Anders Andersson, Erik Helldin, Håkan Tauberman.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Läsåret 1951 Främre rad från vänster; Astrid Vester, Roger Nilsson, Irma Andersson, Kerstin Nilsson, Håkan Tauberman, Barbro Åman, Berit Åman. Bakre rad; Ove eller Rolf Engstedt, Lärare Sten Erik Söderström, Margot Larsson, Kjell Bergdahl, Ulla Olsson, Rolf Gustavsson, Vilma Nolo (Rauhanlaakso), Harald Olsson, Anders Andersson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Läsåret 1951_1952. Detta kan vara taget 1951-52 lärarinnan är Ingegärd Olsson. Barnen stående är Siv Niklasson med vit rosett i håret, gossen vid lärarinnan är Krister Forsberg, sittande framför honom är det Kristina Bergdahl, till höger Arne Nilsson, längst till höger är Olle Andersson, de två flickorna till vänster är Kerstin Niklasson och Lena Rooth.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Arne Nilsson (Gippersta).

Läsåret 1952-1953 Bakre rad; Barbro Nilsson,Kristina Nilsson,Vilma Nolo (Rauhanlaakso), Margot Larsson, Astrid Vester, Irma Andersson, Siv Niklasson, Berit Åman. Främre rad; Torgny Eriksson, Rolf Gustavsson, Anders Andersson, Håkan Tauberman, Kjell Bergdahl,/ okänd / Roger Nilsson, Krister Forsberg. Lärare Sören Nilsson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Gerd Larsson Hackvad Berget

Skolkort 1953_54 Bakre rad från vänster; Margareta Gunnarsson, Siw Niklasson, Inger Björk, Astrid Vester, Anna Lisa Thor, Lärare Sören Nilsson, Kristina Bergdahl, Erna Pärsson, Karin Andersson, Carina Eriksson, Karin Edlund. Främre rad; Olle Andersson, Leif Andersson, Rolf Nilsson, Pettersson, Krister Forsberg, Göran Björk, Torgny Eriksson, Arne Nilsson, Kjell Nilsson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Arne Nilsson (Gippersta).

Läsåret 1955-1956 Bakre raden från vänster: Inger Björk, Monica Andersson, Astrid Wester, Margareta Nilsson, Kristina Nilsson, Läraren Sören Nilsson. Mellanraden från vänster: Karin Andersson, Irma Andersson, Siv Nicklasson, ? Åman, Erna Persson, ? Åman, Barbro Larsson. Knästående från vänster: Kjell Nilsson, Bengt-Ove Andersson, Göran Björk, Leif Björk, Rolf Nilsson, Christer Forsberg, Torgny Eriksson, Lennart Wiberg.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Läsåret 1956-1957
Bakre rad från vänster; Ulla Nilsson, Margareta Gunnarsson, Siw Niklasson, Carina Eriksson, Kristina Bergdahl, Lärare Tore Johansson,Bo Pettersson,
Ronny Sörman, Olle Andersson, Arne Nilsson.
Mellanrad; Leif Johansson, Lars Åke Björk, Börje Vester, Mats Andersson,
Göte Björk, Håkan Sundqvist, Roland Nilsson, Leif Andersson.
Främre sittande på marken; Anna Lisa Thor, Inger Pärsson, Kerstin Niklasson, Hjördis Andersson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Arne Nilsson (Gippersta).

Skolåret 1957_1958 Stående från vänster; Ronny Thell, Hjördis Andersson, Carina Grönkvist, Ulla Britt Nilsson, Inger Persson, Anita Karlsson, Kerstin Niklasson, Mona Larsson, Börje Väster, Lärare Ulf Hornestam. Sittande; Hans Niklasson, Göte Björk, Roland Nilsson, Mats Andersson, Håkan Sundqvist, Roland Nilsson, Göran Nilsson, Lars Åke Björk,Leif Johansson.

Källa: Bild inskannad kortets ägare Göran Nilsson.

KYRKSKOLAN I HACKVAD LÄSÅREN 1959-1960 (Lärare Sven Svensson ev. Från Gotland) Bortre rad-närmast fönster ; Marita Nilsson, Rigmor Nilsson, Maj Sundkvist, Marianne Svensson, Eivor Vester. 2:dra rad ; Hans Gunnarsson, Arne Jansson, Sune Larsson, Sven-Olof Nilsson. 3:dje rad ; Birgitta Nilsson, Kerstin Nilsson, Marina Pettersson, Britta Törnqvist. 4:de ad ; Sven-Erik Järnqvist, Ingvar Sörman, Stig Tauberman, Vanja Eriksson. 5:te rad – närmast i bild ; Lars Andersson, Gunnar Carlsson, Lennart Grönkvist, Roger Jansson, Roland Johansson.

Källa : Bild inskannad från orginalkort ägare Rigmor Nilsson

År 1961 Bakre raden från vänster: Sune Larsson, Jörgen Eriksson, Laila Andersson, Lena Eriksson, Britta Andersson, Irene Björk, Hans Gunnarsson, Karl-Fredrik Nilsson. Mellanraden från vänster: Marita Nilsson, Marianne Svensson, Marianne Johansson, Maj Sundkvist, Rigmor Nilsson, Eivor Wester. Främre raden från vänster: Sven-Olof Nilsson, Arne Jansson, Carl-Gustav Nilsson, Rolf Grönkvist, Sven Juberg, Benny Thell, Ingvar Nilsson.

Källa : Bild inskannad från orginalkort ägare Rigmor Nilsson

Klasskamrater 1963 Bakre raden från vänster: Britta Andersson, Marianne Johansson, Jörgen Eriksson, Hans Axner lärare, Carl-Fredrik Nilsson, Ingvar Nilsson, Sven Juberg. Främre raden från vänster: Laila Andersson, Barbro Karlsson, Irene Björk, Rolf Grönkvist, Karin Karlsson, Eva Eriksson, Carl-Gustav Nilsson.

Källa : Bild inskannad från orginalkort ägare Rigmor Nilsson