Bredband

Rapport från Projekt Fiber till Hackvad.

2014-04-16

Bredband till Hackvad är uppdaterad klicka här

Nu pågår det insamling av bokning av fiberanslutning klicka här

Intresseanmälan till fiber i Hackvad med omnejd.

Nu har Intresseanmälan till fiber i Hackvad med omnejd kommit till er!

Med referens till informationsmötet den 31 oktober delades det skriftliga erbjudandet ut att teckna ert  intresse för fibernätet. Gå vidare till www.viabyalag.se

Fiber till landsbygden.

Nu har vi fått LEADER-bidrag beviljat så nu är vi igång med:

Förstudie Projekt Fibernät i Hackvad.

Förstudien syftar till att utreda och utföra marknads-inventering och intresse för fibernät till boende fastighetsägare och företag i Hackvad.

Bygden präglas av en blandning av privat boende, lantbruks- och småföretag samt Högskola (Götabro).

Inom området finns ca 165 fastigheter.

Förstudien skall resultera i en plan för byggnation av kanalisation avsett för fibernät så att alla fastigheter i området skall få möjlighet att ansluta för datatrafik, telefon och TV-utbud.

Preliminärt så kommer det att inbjudas till information  onsdagen den 31 oktober kl.19.00

Mer info kommer snart.

  

Fiber till landsbygden , Eget initiativ och ett lokalt engagemang.

Utbyggnad av fibernät sker på marknadsmässig grund. Det innebär att det inte  staten  eller kommunerna som ansvarar för var och när nät byggs ut.För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs därför egna initiativ vilket förutsätter ett personligt engagemang. Med andra ord är det upp till dig, dina grannar och andra i byn eller i  området att dra igång och samordna det arbete som krävs för att ni snabbare ska få  ett bra bredbandsnät där just ni bo.Med bredband via fiber får du en stabil och robust anslutning till din bostad som också höjer värdet på  din villa.

Via Byalag och Hackvads Bygdeförening har startat en projektgrupp som skall undersöka möjligheter och kostnader för fiberkabel till fastigheter i Hackvadsområdet.

 

Varför är det så viktigt med ett fungerande bredband på landsbygden?   Jo imorgondagens samhälle krävs ett snabbt bredband. Detta har att göra med om vi på landsbygden ska ha tillgång till den nya moderna samhällsservicen, och annan service som i framtiden kommer använda sig av den digitala tekniken. Det kan gälla att kunna beställa teaterbiljetter, opera, få läkarvård, förnya recept inom vården, eller delta i kvalificerad utbildning på distans.Detta gäller många gånger landsbygdsbon i ännu större utsträckning än stadsbon. Detta underlättar för oss som bor på landsbygden, att även i framtiden kunna få bra kvalitet på service trots långa avstånd. Även för framtiden är detta en viktig fråga för en levande landsbygd då ungdomarna är en resurs på landsbygden. Om vi inte kan tillhandahålla ett väl fungerande bredband så kommer inte ungdomarna vilja bosätta sig här. De utnyttjar det digitala nätet på olika sätt och använder datorn i högsta grad som ett dagligt naturligt verktyg samtidigt skicka telefon, tv och internet via en enda förbindelse. Även för att bland annat kommunicera, spela spel, se filmer och delta i olika events.

Mer information kommer senare  på våra hemsidor www.viabyalag.se och www.hackvad.se

 

Det går även bra att lämna intresse för fiberanslutning till dit hus redan nu (ej bindande) genom E-post till  (bortagen länk)