Bli medlem

 

 

 

 

 

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

För att bli medlem i föreningen i föreningen betalar man in
medlemsavgift.

150 kr per person eller familjeavgift 250 kr

Skriv namn och e-post så vi lätt kan skicka löpande
information om aktiviteter m.m.

BankGiro 754-4687

Det är även bra om ni sänder ett mail till c.lindgren@telia.com när ni har betalat  in avgiften.

Med uppgift om förnamn, efternamn, adress, telefonnr inkl
mobilnr, e-postadress och födelsedatum år-mån-dag.

Som skall användas i vårt medlemsregister

Välkommen som ny medlem.

För mer information, kontakta:

2018-07-22

Viktig information.