Lundby skola Hackvad

Så här ser Lundby skola ut idag. Den invigdes den 31 augusti 1902 och i Svensk Lärartidning fanns följande notis – ” Under stor tillslutning af äldre och yngre församlingsmedlemmar invigdes den 31 augusti ett nytt skolhus i Hackvad- Via, Örebro. Körsången leddes af organisten A. Nilsson (han var klockare och lärare vid kyrkskolan) och komministern K. Hamnström höll invigningstalet, hvarefter en stor mängd fosterländska och religiösa frågor sjöngos af kören ”.

Här visas gamla bilder från Lunby skola som vi skannat in, dessa bilder är lånade av medlemmar som vi sedan kollar och uppdaterar med namn. Sten Norell som forskar mycket om Hackvads gamla skolor är mycket behjälplig med stort beröm. Klicka på bild för mer information om bild. Där det även går att kommentera eventuella felaktigheter mm. är för närvarande stängd på grund av spam

Här får du namnen, kortets ägare är Magnus Nilsson på Skeppsta. De 19 barn som tog examen i juli 1902 i Hackvads småskola – tre klasser, kortet taget vid Lundby skola men den invigs inte föränn i augusti 1902. Barnen gick i skola på Via Missionshus ute på gärdet. Edit Leontina Larsson, Erik Emanuel Norman, Gerda Axelina Lundgren (*), Axel Emanuel Karlsson, Signe Karolina Nilsson, Elis Gotthard Eriksson, Hilda Maria Grönkvist, Erik Konrad Karlsson, Emma Gunhild Bäck, Olga Kristina Bäck, Oskar Herbert Johansson, Elsa Elisabeth Karlsson, Annie Brita Holm, Emil Konrad Norman, Erik Gerhard Olsson, Karl Elis Larsson, Gerda Helena Larsson, Karl Josef Nilsson (*), oskar Leonard Larsson. (*) två barn identifierade; Karl Josef Nilsson står längst till vänster i mellanrad och till höger om honom sitter Gerda Axelina Lundgren. Observera främre rad sitter på en matta. Detta är så det äldsta skolkortet hittills från skolorna i Hackvad socken. Lärarinnan var Emilia Elvira Andersson född i Svennevad 1880, efter två års tjänst i Hackvad flyttar hon hem till Svennevad och bor där resten av sin levnad. Hon blev inte gift och avled 1969.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Magnus Nilsson

Lundby skola 1907_1908 Detta kort är taget 1908 och fotograf var Karlsson & Bergström från Stockholm – årtal bekräftat av Stockholms Stadsarkiv. Den första lärarinnan i den nya skolan blev vackra Hulda Charlotta Jonsson (gift Pettersson), hon kom till Hackvad den 30 juli 1902 och var född 1875 i Suntetorp i Skaraborgs län. Hon var så första barnet i en kull av 9 barn och gifte sig i Hackvads kyrka 17 oktober 1903. Ogift då hon började sin tjänst som sträckte sig fram till 1920 och mellan åren 1904 till 1911 föde hon fem egna barn. På detta skolkort finns 41 barn, 23 flickor och 18 pojkar men idag finns ingen levande som kan peka ut vem som står på vilken position på kortet, här följer så namnen på de som tog examen 1908; Klass IV; Märta Elfrida Eriksson/ Emilia Matilda Larsson/ Karl Gustaf Andersson. Klass III; J Julia Dorotea Wiberg/ Ester Maria Jansson/ Emma Alfrida Bäck/ Elin Viktoria Johansson/ Johan David Nilsson/ Joel Elis Eriksson. Klass II; Gerda Johanna Johansson/ Märta Cecilia S Larsson/ Hetty M Borghild Lindblad/ Olga Elvira Borghild Björk/ Nanny M E (Adamsson *) Blad/ Marta Elvira Johansson/ Karl Elis Eriksson/ Johan Ivar Karlsson/ Karl Martin Alfonse Nilsson/ Olof Albert Holm/ Knut W Algot Bäck. Klass I; Anna Lydia Jonsson/ Naemi Alice Jansson / Ellen Augusta Larsson/ Annie Linnea Hellström/ Ernst Edvin Karlsson/ Josef Fritz Torsten Eriksson/ Gustaf Robert Johansson. Småskolan; Klass II; Rut Kristina Elisabet Nilsson/ Hilda Kristina Holm/ Maria Elisabet Johansson/ Sofia Ingeborg Johansson/ Johan Ingfrid Larsson/ Erik Algot Mauritz Eriksson/ Axel Helge Gabriel Larsson. Småskolan, Klass I; Elna Maria Viberg/ Hanna Elisabet Nilsson/ Erik Gabriel Karlsson/ Robert Wilhelm (Törner *) Andersson/ Gustaf Birger (Gustafsson *) Pettersson/ Artur Wiren (*)/ Eva Maria (Fredriksson *) Larsson. Det var vanligt vid denna tid att familjer i Hackvad tog emot s.k. fosterbarn och många av dessa kom från Stockholm, detta har vållat en del jobb att reda ut men i mina dokument har jag numera uppgifter om de rätta föräldrarna till dessa barn.Här ovan har jag satt en asterix för dessa (*).

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Detta kort är taget på hösten (det finns löv på marken) 1910. Lärarinna är Hulda Charlotta Jonsson gift Pettersson. Barnen i Klass IV; Anna Lydia Jonsson/ Naemi Alice Jansson/ Annie Linnea Viktoria Hellström/ Ernst Edvin Karlsson/ Johan Fritz Torsten Eriksson. Klass III; Rut Kristina Nilsson/ Hulda Kristina Holm/ Erik Algot Mauritz Eriksson. Klass II; Elna Maria Viberg/ Hanna Elisabeth Nilsson Fager/ Eva Maria (Fredriksson) Larsson/ Erik Gabriel Karlsson/ Robert Wilhelm (Törner) Andersson/ Erik Artur Rudolf (Wiren) Larsson/ (Erik Vallentin (Persson) Larsson * ). Klass I; Ernst Leonard Jansson/ Karl Algott Karlsson/ Janne Wallentin Jansson/ Gustav Algott Josefsson/ Märta Sofia (Eriksson) Nilsson/ Märta Maria Johansson. Småskolan Klass II; Agnes Elisabeth Holm/ Hanna Viktoria Ivarsson/ Emil Bertil Allan Eriksson. Klass I; Alice Matilda Josefsson/ Agnes Sofia Elisabet Larsson/ Rut Lillie Eriksson/ Alice Maria Matilda H Eriksson/ Alma Linnea Margareta Andersson/ Greta Linnea Nilsson/ Karin Viola Nilsson (tvilling med föregående)/ Maria Elisabeth Norman/ Karl martin Jansson. På hösten var det 33 barn som började i skolan och till examen tillkom ett barn se *) – övriga med efternamn inom parantes var s.k. fosterbarn.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Hulda Charlotta var tjänstledig efter att ha fött fem barn 1912 och Frida Kjellstrand kommer till Hackvad i slutet av 1914, så eventuellt kan det vara taget 1913 då Hulda är tillbaka. Men det är alltså fler barn på kortet än som tog examen 1913 ! Stående från höger pojk nr 4 Pontus Björk

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Monica Lindgren

Lundby skola 1914 Detta kort kan tidigast vara taget 1914 alternativt 1915 eller 1916 ? Från vänster stående pojk nr 2 Gösta Björk, nr 9 Pontus Björk

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Monica Lindgren

Frida Matilda Kjellstrand kom till Hackvad den 23 april 1914 och flyttade då in i Via Missionshus där blev hon bosatt till 1929 efter att Lundby skola blivit ombyggd så flyttade hon till skolan. Hon var född 1893 i Hidinge och blev en trotjänarinna här i mer än 40 år, att hon trivdes råder det ingen tvekan om och kanske hon också får ta åt sig äran att ha präglat alla de barn som hon haft i sina klasser under alla dessa år. Många av er som lever här i nutid minns ju fortfarande henne. Frida fick sluta sina dagar 1982 och var då bosatt i Örebro. Det är inte fel med en extra tanke åt denna trotjänarinna.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Kort från ombyggnad av Lundby skola 1928 till 1929 blev Lundby skola ombyggd och moderniserad med bl.a centralvärme och rinnande vatten mm. Kontrakt blev upprättat med entreprenör Erik Johansson i Binninge samt med AB Radiator i Örebro men även elinstallationer blev utförda av Jonas Sjöqvist från Fjugesta utan kontrakt. Detta gav arbete åt flera personer ex; en Karl Andersson i Via utförde diverse grovarbeten för -:50 öre per timma, elektrikern från Fjugesta tog dock 1:-/timma. Vilka personerna på kortet är vet jag inte hittills. Lärare Rolf Engström var ordförande i byggnadskommite`n och det skulle kosta 17.000:- för att anlita Erik Johansson samt 3.250:- för vatten och värme samt avlopp, sedan tillkom för elarbeten och div andra arbeten. Notan slutade på 22.820:- Alla dokument för denna ombyggnad är funna och original finns hos Andreas Larsson som nu är bosatt där.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Detta kort har jag ännu inte börjat att försöka identifiera barnen – med hjälp av Erik Verner Sundqvist. Men ett barn är identifierat 6:te från vänster sittande i främre rad är Ingrid Linnea Elisabet Karlsson (gift Nilsson) född 1919 och bosatt på Kattängen och hon var Magnus Nilssons farmor och det är han som är ägare till kortet – han bor på Skeppsta. Årtalet bör vara 1928-29 eller 1929-30.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Magnus Nilsson

Identifiering är ännu inte påbörjat. Årtalet bör vara 1932-33 eller 1933-34 och lärarna är Frida Kjellstrand och Rolf Engström.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Årtalet på detta bör vara 1933-34 eller 1934-35 och ägare till kortet är Ruben Larsson på Larsgården, lärarna är Rolf Engström och Frida Kjellstrand. Bakre rad (7 barn); Ragnar Jansson/ Gösta Karlsson/ Larsson ?/ Rune Andersson/ Gunnar Eriksson/ Birgit Fryxell/ Gulli Eriksson. Bakre rad (10 barn) framför fåregående;Jonsson (på Riseberga ?) / Okänd/ Britta Nilsson/ Gudrun Larsson/ Inga Andreassen/ Börje Grönkvist/ Bror Johansson/ Erik Tell/ Gunnar Jansson/ Märtha Grönkvist. Mellanrad (9 barn) hälften på knä; Bengt Jonsson/ Sven Ivar Magnusson/ Ingegärd Eriksson/ Majken Ekstrand/ Birgit Karlsson/ Signe Axelsson/ Britta Danielsson/ Eivor Larsson/Johansson ? Främre rad (11 barn) sittande på marken; Arne Johan Nilsson/ Nils Tell/ Ingvar Karlsson/ Inga Nilsson/ Signe Jansson/ Inga Grönkvist/ Martin Andreassen/ Nils Bertil Magnusson/ Arne Karlsson/ Ruben Larsson/ Ingemar Andersson.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Ruben Larsson

Från läsåren 1935-1936 Lärarna är Rolf Engström och Frida Kjellstrand. Bakre rad från vänster; Rolf Engström/ Arne Nilsson/ Karlsson ?/ Martin Andreassen/ Arne Andersson/ okänd (flicka) ev Andersson/ Ingegärd Eriksson/ Märtha Grönkvist/ Britta Danielsson/ Eivor Larsson/ okänd (flicka). Mellanrad; Börje Grönkvist/ Ragnar Jansson/ Gunar Eriksson/ Bengt Jonsson/ Rune Andersson/ Olle Larsson/ Gösta Karlsson/ Birgit Karlsson/Majken Ekstrand/ Gudrun Larsson/ Birgit Fryxell/ Frida Kjellstrand. Nedre rad sittande; Bertil Magnusson/ Ingemar Andersson/ Ruben Larsson/ Arne Karlsson/ Tommy Karlsson/ Pontus Grönkvist/ Ragnar Andersson/ Erik Verner Sundkvist/ Nils Tell/ Inga Grönkvist/ Stina Jonsson/Signe Jonsson/ Inga Nilsson.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Erik Sundkvist

Kort från läsåren 1936-1937 Bakre rad frän vänster; Tommy Karlsson/ Tore Fryxell/ Ingegärd Eriksson/ Gudrun Jansson/ Martin Andreassen/ Ingvar Karlsson/ Arne Andersson/ Nils Tell/ Bertil Magnusson. Mellanrad; Ragnar Andersson/ Bernt Nilsson/ Ingemar Andersson/ Ruben Larsson/ Arne Karlsson/ Pontus Grönkvist/ Rune Nilsson/ Erik Sundqvist samt lärarinnan Frida Matilda Kjellstrand. Främre rad sittande; Lärare Rolf Harald Engström/ Per Olov Holm/ Erik Andersson/ Ingrid Grönkvist/ Signe Jansson/ Ulla Grönkvist/ Maj Ekstrand/ Kerstin Holm/ Britta Helena Lindkvist/ Berit Nilsson/ Stina Jonsson/ Ingrid Nilsson.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Erik Sundkvist

läsåren 1937-1938. Bakre rad från vänster; Martin Andreassen/ Rune Nilsson/ Bernt Nilsson/ Erik Sundqvist/ Arne Karlsson/ Ruben Larsson/ Tore Fryxell/ Ragnar Andersson/ Ingvar Eriksson/ Ingemar Andersson och lärarinna Frida Kjellstrand. Bakom detta led står lärare Rolf Engström. Mellanrad; Tommy Karlsson/ okänd / okänd / Signe Jansson/ Ingrid Grönkvist/ Stina Jonsson/ Ingrid Nilsson/ Pontus Grönkvist. Främre rad sittande Per Olov Holm/ Erik Andersson/ Britta Helena Lindkvist/ Berit Nilsson/ Solvige Nilsson/ Greta Johansson/ Maj Ekstrand/ Kerstin Holm/ Ulla Grönkvist.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Erik Sundkvist

Läsåret 1949-50 Från vänster längst fram: Bengt-Ove Andersson, Leif Björk, Lennart Wiberg, Barbro Larsson, Lärarinna rida Kjellstrand. Från höger längst fram: Inger Björk, Karin Andersson, Monica Andersson.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Skolåret 1951-1952 Bakre raden från vänster: Karin Edlund/ Frida Kjellstrand, Anna-Lisa Thor, Margaretha Gunnarsson. Främre rad från vänster: Leif Andersson, Göran Björk, Rolf Nilsson, Kjell Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rolf Nilsson Korsbacken

Läsåret osäkert Bakre raden från vänster: Kjell Nilsson, Bernt Jansson, Sten Person. Lärare Rolf Engström, Lennart Wiberg, okänd, BengtLindholm, Lennart Winkvist, Bengt-Ove Andersson. Mellanraden från vänster: Monica Andersson, Persson, Karin Andersson, Erna Persson, Barbro Larsson, Gudrun Jansson, Margareta Nilsson, Inger Björk. Knästående från vänster: Rolf Nilsson, Leif Björk, Göran Björk.


Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Läsåret osäkert Bakre raden från vänster: Lärare Rolf Engström, Kjell Nilsson, Leif Björk, Rolf Nilsson, Leif Andersson, Göran Björk, Bengt Lindholm, Sten Persson, Bengt-Ove Andersson, Lennart Wiberg. Mellanraden från vänster: Gudrun Jansson, Erna Persson, Monica Andersson, Margareta Nilsson, Inger Björk, Karin Andersson, Barbro Larsson. Liggande från vänster: Margareta Gunnarsson, okänd, Anna-Lisa Thor.


Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Läsår osäkert blandad grupp skiljer 4 år mellan elever Bakre raden från vänster: okänd, Gudrun Jansson, Lärare Rolf Engström, ? Persson, ? Persson, Okänd, Inga Thor, Monica Andersson, Margareta Nilsson, Inger Björk. Mellanraden från vänster: Sten Persson, Lennart Winkvist, Bengt Lindholm, Jan Björk, Alf Nilsson, Bert Larsson, Bernt Jansson, Lennart Wiberg. Knästående längst fram från vänster: Bengt-Ove Andersson, Karin Andersson, Barbro Larsson, Erna Persson, Leif Björk.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Läsåret 1950-51 Från vänster: Erna Persson, Karin Andersson, Inger Björk, Göran Björk, Rolf Nilsson, lärarinna Frida Kjellstrand.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Läsåret preliminärt 1951-52 Från vänster: Inger Björk, Leif Björk, Erna Persson, Lennart Wiberg, Karin Andersson, Lärarinna Frida Kjellstrand, Barbro Larsson, Bengt-Ove Andersson, Monica Andersson.


Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

 

Lundby skola skolklass 1955 Bakre rad från vänster: Lärarrinna Frida Kjellstrand, Birgitta Nilsson, Vera Andersson, Ann-Mari Nicklasson, Anika Andersson, Gunilla Svensson, Kerstin Nilsson, Monica Björk. Främre rad fån vänster: Lars Andersson, Sven-Erik Järnkvist, Lennart Grönkvist, Karl-Gunnar Andersson, Karl-Gunnar Nilsson, Stig Tauberman, Roland Johansson, Roger Jansson. Sittande längst fram från vänster: Vanja Eriksson, Britta Törnkvist.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Monica Lindgren

Kortet är från läsåren 1956-1957 Lundby skola Hackvad. Längst bak är lärarinnan Elsa Vinther från Torsby. Bakre rad stående från vänster; Marianne Svensson/ Birgitta Nilsson/ Eivor Vester/ Kerstin Nilsson/ Vanja Eriksson/ Marita Nilsson/ Brita Törnqvist/ Rigmor Nilsson/ Maj Sundqvist. Mellanrad; Ingvar Sörman/ Sven Erik Järnkvist/ Roger Jansson/ Lennart Grönkvist/ Lars Andersson/ Gunnar Karlsson/ Stig Taberman/ Roland Johansson. Främre rad sittande; Hans Gunnarsson/ Sune Larsson/ Sven Olof Nilsson/ Sune Evertsson/ Arne Jansson.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Läsåren 1956 – 57 och klasserna 3 – 4. Stående från vänster; Vera Andersson, Hovesta / Carina Grönkvist, Via / Annika Andersson, Gippersta / Mona Larsson, Hackvad / Gunilla Svensson, Hovesta / Lärare Rolf Engström / Ann Marie Nicklasson, Norrkärret / Monica Björk, Via. Sittande; Karl Gunnar Andersson, Gippersta / Ove Andersson, Vägen / Karl Gunnar Nilsson, Norrängen / Hans Nicklasson, Norrkärret / Roland Nilsson, Norrängen / Göran Nilsson, Skeppsta / Ronny Thell, St. Tjugesta.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Magnus Nilsson på Skeppsta

Kortet är från läsåren 1957-1958 och kortets ägare är Marita Nilsson (nu Karlsson). Längst bak lärarinnan Ida Nina Stefania Thelander. Bakre rad stående från vänster; Eivor Vester/ Helena Eriksson/ Maj Sundqvist/ Laila Andersson/ Irene Björk/ Eivor Fransson/ Marianne Johansson/ Marita Nilsson/ Rigmor Nilsson. Främre rad; Hans Gunnarsson/ Rolf Grönkvist/ Sune Evertsson/ Sven Olof Nilsson/ Fredrik Nilsson/ Benny Tell/ Jörgen Eriksson/ Arne Jansson/ Sune Larsson.

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Marita Karlsson

Från Lundby skola 1964, kortets ägare är Yvonne Larsson Granberg. Namn på barnen är; Bakre rad. Per Eriksson / Bertil Sörman / Solbritt Andersson / Sylvia Andersson Främre rad. Alf Grönkvist / Roland Wiberg / Birgitta Nilsson / Ing-Marie Eriksson / Yvonne Larsson. Lärare var Rolf Engström och han avgick med pension härefter, han kom 1924 och stannade troget på sin post i jämt 40 år. Hans främsta välgärning här blev som ansvarig för ombyggnaden av Lundby skola 1928-29, utifrån betraktat. Hur han var som lärare överlåter jag åt er som gick för honom i skolan, men några spår måste han ju ha lämnat efter sig !

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Yvonne Larsson / Granberg.