Lundby skola Hackvad

Här visas gamla bilder från Lunby skola som vi skannat in, dessa bilder är lånade av medlemmar som vi sedan kollar och uppdaterar med namn. Sten Norell som forskar mycket om Hackvads gamla skolor är mycket behjälplig med stort beröm. Klicka på bild för mer information om bild. Där det även går att kommentera eventuella felaktigheter mm. är för närvarande stängd på grund av spam

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Magnus Nilsson

Lundby skola 1907_1908

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Monica Lindgren

Lundby skola 1914

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Monica Lindgren

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Magnus Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Ruben Larsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Erik Sundkvist

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Erik Sundkvist

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Erik Sundkvist

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rolf Nilsson Korsbacken


Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson


Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson


Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Inger Wilhelmsson

 

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Monica Lindgren

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Rigmor Nilsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Magnus Nilsson på Skeppsta

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Marita Karlsson

Källa:Fotografi inskannad kortets ägare Yvonne Larsson / Granberg.